กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจรัส แก้วมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

พชรกมล บุญฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นาสาวกาญจนา สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง