กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุนารถ จรูญพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0816761264
อีเมล์ : Sunart11@hotmail.com

นางอาธิตา ฤิทธิเพชร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 081-2570272
อีเมล์ : 2522atita@gmail.com

นางสาวรุ่งฤดี เกตุเพชร
ครูอัตราจ้าง