ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (อ่าน 5) 11 ส.ค. 65
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา (อ่าน 9) 11 ส.ค. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องโสตโรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา (อ่าน 32) 26 ก.ค. 65