อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
กึ่งถาวร
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2545
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2534
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2559
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540